6 fígľov, ako zvýšiť predaj dlhodobo

6 fígľov, ako zvýšiť predaj dlhodobo

Podnikanie či fiškálny predaj obchodníkov môžeme prirovnať k farmárovi. A tomu odpovedajú i finančné výsledky, ktoré prichádzajú až v období úrody. Alebo to môže byť úplne naopak. Čo sa stane, ak sa tomu postavíme čelom? Akokoľvek sa prejavuje vaša pravidelnosť či...
Strach vs. svetlo

Strach vs. svetlo

Náš najhlbší strach pramení z toho, čo nás naviac desí, je naša schopnosť žiariť. To, aby sme mohli žiariť len tak pre seba, pre naše deti, pre našu rodinu. Dva protipóly Pýtame sa sami seba, kto som, aby som mohla byť úžasná, nádherná, šikovná, skvelá? A naopak kým...
Intuícia

Intuícia

Existuje niekoľko štúdií, ktoré potvrdzujú priame spojenie medzi emóciami, myslením, intuíciou v spoločnostiach. Vysvetľujú faktami základy intuitívnej inteligencie. Intuíciu dokážeme vnímať ako moment neprítomnosti a prázdnoty na krátky časový úsek, povedzme sekundu....